นมถั่วเหลืองมัทฉะอัลมอนด์ปั่นให้ได้ทั้งพลังงานจากนมถั่วเหลืองและยังได้ประโยชน์จากอัลมอนด์ด้วย...